EVROPSKA ORGANIZACIJA MLADIH 

E:O:M 

E: O: M je neprofitna omladinska organizacija, osnovana u Republici Srbiji u 2014. Njeni članovi su pojedinci (mladi, adolescenti i studenti) između 14 i 30 godina. E: O: M je član Udruženja Srbije za mlade koji okupi različite vrste neprofitnih organizacija i, kao nezavisno telo, predstavlja interese svih svojih članova u cilju poboljšanja životnih uslova i bolji standard mladih na teritoriji Republike Srbije.

Projekti

Uskoro…

Događaji